Undervisning

Jeg arrangerer kursusforløb for psykologer i følgenden emner:

  • Rorschach testning (Exner) (grundkursus, videregående kursus, supervisionshold)
  • TAT testning (Phebe Cramer, Drew Westen)
  • Selvrapporteringstests (tegnetest, sætningsfuldendelsestest, Achenbach, Becks Youth Inventories)
  • Forældrekompetenceundersøgelser

Kurser i Rorschasch, TAT og Forældrekompetenceundersøgelser afholdes  på Folkeuniversitetet i Aalborg, www.fuaalborg.dk, og Rorschachkurserne tillige på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød, men jeg kan også efter aftale afholde kurserne på de enkelte arbejdspladser.

Jeg arrangerer gerne kurser ad hoc, efter en individuel opgaveformulering. Jeg har arrangeret kurser på mange psykologarbejdspladser, se menupunktet “supervision”.