Sygesikring

For at få tilskud til behandling skal man have en henvisning fra egen læge.

Bemærk: henvisningen må højst være 1 måned gammel.

Tilskud til psykologhjælp ydes til:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression og som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 • personer med let til moderat angst og som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Dog kan personer med let til moderat depression eller angst, hvis de har behov for det, få bevilget ekstra 12 konsultationer efter fornyet henvisning fra egen læge. Hvis man har brug for det kan man fortsætte behandlingen efter at tilskud ophører, man må så selv betale sygesikringens tilskud.

Henvisningen skal normalt udstedes senest 6 måneder, efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Dette gælder dog ikke for de sidste to kategorier.

Sygesikringskort skal medtages ved hver konsultation.

Hvis man er medlem, kan man af Sygeforsikringen Danmark herudover modtage et tilskud på 200 kr. pr. time.