452501579
ThinkstockPhotos-83452838-1441x1920

Publikationer

Fontan, P, Andronikof, A… Gabriel Hansen, K. et al: CHESSSS. A free software solution to  score and compute the Rorschach CS and supplementary scales. Rorschachiana 2013.

Heede, T., Runge, H., Storeby, O.J., Rowley, E. & Gabriel Hansen, K: Psychodynamic Milieu-therapy and Changes in Personality – What is the connection? Journal of Child Psychotherapy, vol. 35, No 3, 2009, 276-89.

Hansen, Kim Gabriel: Rorschach Comprehensive System Data for a sample of 75 Danish 9-year-old children: A pilot study. Journal of Personality Assessment, 2007, 89, suppl.

Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Does Psychodynamic Environmental Therapy Work? International Journal of Therapeutic Communities, 2007, 28, p. 433-449.

Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Effektundersøgelse af psykodynamisk miljøterapeutisk døgnbehandling. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2006.

Poul Nissen og Kim Gabriel Hansen: Virker miljøterapeutisk psykoterapi? Psykolog Nyt, 2006, 60, 18, s. 20-32.

Hansen, Kim Gabriel: Den børnepsykologiske undersøgelse. I: Håndbog i WISC-III tolkning. Dansk psykologisk Forlag, 2004.

Hansen, Kim Gabriel: WISC-III og børn med emotionelle forstyrrelser og adfærdsforstyrrelser. I: Håndbog i WISC-III tolkning. Dansk psykologisk Forlag, 2004.

Hansen, Kim Gabriel: De danske børneregler. Situationen i Danmark. I: Helgeland (red): Forebyggende arbejde i skolen. Dansk psykologisk Forlag, 2002.

Hansen, Kim Gabriel: Psyko-sociale undersøgelser. Rammer for psykologisk undersøgelse af børn, unge og forældre. Dansk psykologisk Forlag, 1999.