Psykologisk behandling

Jeg har i øjeblikket ikke så lang ventetid. Det gælder dog ikke 18-24årige med angst og depression, hvor min kvote for i år desværre allerede er brugt op.

Det er en psykologisk erfaring, at menneskelig udvikling foregår i en tryg tilknytning, og jeg arbejder på at min klient føler sig respekteret og mødt som person. Ved samtalerne har du mulighed for at drøfte dine problemer i en tryg og anerkendende atmosfære med mig, der i kraft af min profession, uddannelse og menneskelig erfaring er en udenforstående, særligt menneskesagkyndig person.

Det er en vigtig del af behandlingen, at du får fortalt din historie og formuleret dine vanskeligheder så tydeligt som muligt. Du kan lettere have med sine problemer at gøre, når du klart har fået sat ord på og dermed fundet ud af, hvad der i vejen. Det er begyndelsen på en ændringsproces at du får formuleret dine problemer, og behandlinger starter med, at du med min hjælp formulerer, hvad problemet er, og hvad der er dit mål med behandlingsforløbet. Jeg vil bidrage til udviklingsprocessen gennem spørgsmål, kommentarer, forslag til forståelse af vanskelighederne og ved at formidle konkret viden om de vanskeligheder, som du har. Jeg vil også tale med dig om forskellige mentale “redskaber” du kan bruge for at arbejde med dine problemer og løse dem.

Man kan sige, at der er tale om hjælp til selvhjælp, eller at psykologen prøver at være katalysator for en forandringsproces, hvor man udvikler sine psykologiske færdigheder. Det bedste redskab man kan benytte sig af, er ens evne til at kigge indad i sig selv, og gøre sig klart i detaljer, hvad man tænker og føler i de livssituationer, man synes er vanskelige, og hvad man egentlig gerne vil. Man kommer igennem samtalerne til at se sig selv og sit liv i et nyt perspektiv: man tænker over tingene på nye måder og værdsætter tingene anderledes. En anden evne, man arbejder med i behandlingen, er ens empati, dvs. evne til at forstå og indleve sig i andre menneskers tanker, følelser og intentioner. Mange af de problemer, som man kommer ud for i livet, stammer fra, at man misforstår og fejltyder andre.

Psykologens opgave er at lytte og indleve sig, og hjælpe én til større selvforståelse, så man bliver i stand til at træffe selvstændige beslutninger, og få større klarhed over ens problemers karakter. Samtalerne handler meget om, hvad man i virkeligheden tænker og føler om sig selv og om andre mennesker, så man kan vurdere disse tanker og følelser. Jeg prøver sammen med min klient at finde et klart fokus og et formuleret formål med samtalerne, så man har en tydelig forståelse for, hvorfor man går til psykolog.

Når man bliver klogere på sig selv, bliver man bedre i stand til at finde de løsninger, der er de rigtige for én selv. Man bliver bedre til at gennemskue, hvornår man snyder sig selv, og bliver derved i højere grad herre i eget hus, i stedet for at det er øjeblikkets følelser og tanker, der driver én rundt. Afklaringen af hvilke tanker og følelser man har over for sig selv og andre sætter en forandringsproces i gang, som gør det lettere for en at finde ud af, hvorledes man gerne vil leve sit liv. Vi kommer til at tale om, hvad du selv kan gøre for at hjælpe dig selv ud af problemerne.

Behandlingsmetoden afhænger helt af de problemer man har. Problemerne kan have fået en psykiatrisk betegnelse, en diagnose, eller ens problemer kan være af eksistentiel karakter. Jeg tilrettelægger behandlingen individuelt fra klient til klient, og anvender kun metoder og strategier fra anerkendte behandlingsformer som for eksempel: mentaliseringsbaseret terapi, eksistentiel terapi, kognitiv terapi, moderne psykodynamisk terapi og krise- og stressbehandling.

Jeg tilbyder psykologisk behandling på forskellige områder både indenfor og udenfor sygesikringsordningen:

 • Vanskeligheder der er dækket af sygesikringen, og problemer afledt heraf, se nærmere menupunktet Sygesikring
  • Tab, kriser, traumatiske oplevelser o.a.
  • Angst i let eller moderat grad, herunder panikangst og OCD
  • Depression i let eller moderat grad
 • Udenfor sygesikringsordningen, hvor man selv betaler hele honoraret, og hvor det derfor ikke registreres nogen steder, at man har kontakt med en psykolog, arbejder jeg med problemer som:
  • Kriser og stress
  • Selvudvikling / Life Coaching
  • Lavt selvværd / negativt selvbillede
  • Usikkerhed i forhold til andre mennesker
  • PTSD – post traumatisk stress disorder
  • Personlighedsforstyrrelser mere bredt (fx “Borderline”)