Opgaver for kommuner

Jeg løser opgaver vedrørende:

Psykologiske undersøgelser og udredninger af børn, unge og voksne i forbindelse med fx forældrekompetenceundersøgelser, forældreevneundersøgelser eller omsorgsundersøgelser. Undersøgelsesarbejdet udføres i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra 2011.

Psykologiske undersøgelser ved udredning af behandlingsbehov hos et barn eller en ung (se menupunktet “psykologisk undersøgelse”).

Konsulentbistand, rådgivning og sparring i børnesager.

Undervisning og supervision i udredning og intervention (bl.a. i Rorschach, TAT) til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation eller i forbindelse med specialistuddannelse (se menupunktet “undervisning” og menupunktet “supervision”).

Psykologisk behandling af unge og voksne ud fra en psykodynamisk, kognitiv og mentaliseringsterapeutisk referenceramme.

Supervision af plejefamilier udfra en miljøterapeutisk / mentaliseringsteoretisk tilgang.

Min base er København, men jeg løser også opgaver i andre dele af landet.

Ved henvisning af opgaver: kontakt mig telefonisk eller pr. brev og fremsend eventuelt sagsakter. Jeg vil derefter give overslag over timeforbrug og tidsperspektiv.