Klagemuligheder

Du har som klient mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse via følgende link: www.sundhed.dk. Her kan du læse om hvad en utilsigtet hændelse er, og hvornår det er relevant at lave en indrapportering.

Hvis du som klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, har du mulighed for at indgive en klage enten via https://stps.dk/, eller via Psykolognævnet https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet.

Erstatningssager
Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til at informere klienten herom, samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen. Se nærmere: https://pebl.dk/.