Behandling af data

I forbindelse med behandling hos psykolog er der brug for at indsamle nogle af dine data, som jeg må have din tilladelse til at indsamle og opbevare. Det gælder:

  • Almindelige persondata som navn, cpr.nr., adresse, telefon og mail
  • Personfølsomme data, som grundlæggende er notater om det vi taler om. Disse data findes kun som papirnotater, ikke elektronisk.

Dine data er dine og du har ret til at få oplyst:

  • hvilke persondata, psykologpraksissen opbevarer om dig
  • hvordan dine data opbevares, alle data skal gemmes i 5 år jf. sundhedsloven.
  • hvor data kommer fra og hvem de gives til
  • få slettet dine data efter 5 år
  • få adgang til dine data og få dem udleveret i kopi
  • gøre indsigelse mod videre databehandling og trække samtykker tilbage.

Psykologpraksissen passer godt på dine data:

  • data opbevares og behandles sikkert og fortroligt under dobbelt lås og i sikre datasystemer.
  • almindelige data udleveres kun når det er relevant for afregning, for eksempel til ’danmark’, forsikringsselskab eller regionen/den offentlige sygesikring.

Personfølsomme data udleveres kun til andre med dit informerede samtykke, for eksempel ved statuserklæringer til kommunen.

Ved lægehenvisning skal lægen have epikrise, som også drøftes med dig, inden den sendes

Psykologpraksissen er underlagt både sundhedsloven og datasikkerhedslovgivning.

Du er velkommen til at få mere information om datasikkerhed. Alle henvendelser vedr. data og datasikkerhed rettes til dataansvarlige og vil blive behandlet seriøst og hurtigt.

Dataansvarlig:

Psykolog Kim Gabriel Hansen