452501579
ThinkstockPhotos-83452838-1441x1920

Undervisning

Jeg arrangerer kursusforløb for psykologer i emner som:

  • Rorschach testning (Exner) (grundkursus, videregående kursus, supervisionshold)
  • TAT testning (Cramer, Westen)
  • WISC-IV
  • Selvrapporteringstests (Tegnetest, sætningsfuldendelsestest, Achenbach, Beck)
  • Forældrekompetenceundersøgelser

Kurserne afholdes i Dansk Psykologforening, www.dp.dk, og Folkeuniversitetet i Aalborg, www.fuaalborg.dk, men jeg kan også efter aftale afholde kurserne på de enkelte arbejdspladser.

Jeg arrangerer gerne kurser ad hoc, efter en individuel opgaveformulering. Jeg har arrangeret kurser på mange psykologarbejdspladser, se menupunktet “supervision”.