452501579
ThinkstockPhotos-83452838-1441x1920

Psykologisk undersøgelse – forældrekompetence undersøgelse

I mit undersøgelsesarbejde lægger jeg vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung indeholder almindeligvis:

 • Gennemlæsning af og analyse af sagsakter.
 • Samtale med forældre.
 • Samtale med barnet.
 • Psykologisk testning af barnet med forskellige undersøgelsesinstrumenter, herunder WISC-IV, Rorschach, TAT, tegnetests, Beck YI, sætningsfuldendelsestest.
 • Observation af barnet, samt indhentning af oplysninger om barnets adfærd.
 • Udarbejdelse af erklæring med forslag til hjælpeforanstaltning.
 • Tilbagemelding til forældre og barnet.
 • Tilbagemelding til henviser.

En forældrekompetenceundersøgelse vil almindeligvis indeholde:

 • Gennemlæsning af og analyse af sagsakter.
 • Samtale med forældrene.
 • Psykologisk undersøgelse og testning af forældrene med  forskellige undersøgelsesinstrumenter, herunder WAIS-IV, Rorschach, TAT, MCM-III, sætningsfuldendelsestest.
 • Observation af samspil mellem forældre og børn.
 • Eventuel supplerende psykologisk undersøgelse af børn.
 • Udarbejdelse af erklæring med en beskrivelse af forældrenes kognitive og personlige ressourcer, svagheder og udfordringer, og en vurdering af muligheden for at udvikle deres kompetence til at varetage omsorgen overfor deres børn.
 • Tilbagemelding til forældrene.
 • Tilbagemelding til henviser.

Omfanget af en psykologisk undersøgelse er almindeligvis ca. 30 timer. Taksten pr. time er p.t. 1010 kr. pr. anvendt time).

Omfanget af en forældrekompetanceundersøgelse afhænger af opgavens art, men der er almindeligvis et timeforbrug på ca. 30 timer pr. person, der skal undersøges, samt ca. 5-10 timer til observationer mv. Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra 2011.