452501579
ThinkstockPhotos-83452838-1441x1920

Private

Jeg tilbyder psykologisk behandling på forskellige områder, fx:

  • Selvudvikling / Life Coaching
  • Tristhed og ængstelighed
  • Lavt selvværd / negativt selvbillede
  • Usikkerhed i forhold til andre mennesker
  • PTSD – post traumatisk stress disorder
  • Kriser og stress
  • Personlighedsforstyrrelser (´fx “Borderline”)
  • Problemtyper dækket af sygesikringen, (se menupunktet)
  • Angst uden for sygesikringens alderskategorier

Det er en psykologisk erfaring, at menneskelig udvikling foregår i en tryg tilknytning, og jeg arbejder på at man som min klient føler sig respekteret og mødt som person. Ved samtalerne har man mulighed for at drøfte sine problemer i en tryg og anerkendende atmosfære med sin psykolog, der i kraft af sin profession er en udenforstående, særligt menneskesagkyndig person. Det er en vigtig del af behandlingen, at man får fortalt sin historie og formuleret sine vanskeligheder så tydeligt som muligt. Man kan lettere have med sine problemer at gøre, når man klart har fået beskrevet og dermed fundet ud af, hvad der i vejen. Det er begyndelsen på en ændringsproces at sætte ord på sine problemer. Psykologen søger at bidrage til en udviklingsproces gennem spørgsmål, kommentarer, forslag til forståelse af vanskelighederne og ved at formidle konkret viden om de vanskeligheder, som man har.

Man kan sige, at der er tale om hjælp til selvhjælp, eller at psykologen prøver at være katalysator for en forandringsproces, hvor man udvikler sine psykologiske færdigheder. Det bedste redskab man kan benytte sig af, er ens evne til at kigge indad i sig selv, og gøre sig klart i detaljer, hvad man tænker og føler i de livssituationer, man synes er vanskelige. Man kommer gennem samtalerne til at se sig selv og sit liv i et nyt perspektiv: man tænker over tingene på nye måder og værdsætter tingene anderledes. En anden evne, man arbejder med i behandlingen, er ens empati, dvs. evne til at forstå og indleve sig i andre menneskers tanker, følelser og intensioner. Mange af de problemer, som man kommer ud for i sit liv, stammer fra, at man misforstår og fejltyder andre.

Psykologens opgave er at lytte og indleve sig, og hjælpe én til større selvforståelse, så man bliver i stand til at træffe selvstændige beslutninger, og få større klarhed over ens problemers karakter. Samtalerne handler meget om, hvad man i virkeligheden tænker og føler om sig selv og om andre mennesker, så man kan vurdere disse tanker og følelser. Jeg prøver sammen med min klient at finde et klart fokus og et tydeligt formål med samtalerne, så man har en tydelig forståelse for, hvorfor man går til psykolog.

Når man bliver klogere på sig selv, bliver man bedre i stand til at finde de løsninger, der er de rigtige for én selv. Man bliver bedre til at gennemskue, hvornår man snyder sig selv, og bliver derved i højere grad herre i eget hus, i stedet for at det er øjeblikkets følelser og tanker, der driver én rundt. Afklaringen af hvilke tanker og følelser man har over for sig selv og andre sætter en forandringsproces i gang, som gør det lettere at finde ud af, hvorledes man gerne vil leve sit liv.

Behandlingsmetoden afhænger helt af de problemer man har. Problemerne kan have fået en psykiatrisk betegnelse, en diagnose, eller ens problemer kan være af eksistentiel karakter. Jeg tilrettelægger behandlingen individuelt fra klient til klient, og anvender kun metoder fra anerkendte behandlingsformer som for eksempel: mentaliseringsbaseret terapi, dynamisk korttidsterapi, moderne psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, acceptance and commitment therapy, jungiansk drømmeanalyse og krise- og stressbehandling.